Biyoloji - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
1999 yılında kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2000 yılında 4 öğretim üyesinin göreve başlamasıyla faaliyete geçirilmiş olup ilk defa 2001-2002 öğretim yılında 32 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüzde halen 3 Profesör, 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi,  2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanının görev yaptığı akademik bir programdır. Öğrencilerimiz istedikleri taktirde farklı yerlerde  staj yapabilirler. Bölümümüz ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir.
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL
Tarihçe
1999 yılında kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2000 yılında 4 öğretim üyesinin göreve başlamasıyla faaliyete geçirilmiş olup ilk defa 2001-2002 öğretim yılında 32 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüzde halen 3 Profesör, 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanının görev yaptığı akademik bir programdır. Öğrencilerimiz istedikleri taktirde farklı yerlerde staj yapabilirler. Bölümümüz ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyoloji alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Mezun öğrenciler "biyolog" ünvanı alırlar.
Kabul Koşulları
TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre yada Üniversitemizce veya Türkiye’deki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI İÇİN
Değişim öğrencilerinin kabulü, BEÜ ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN
Özel öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıtlanabilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin bazı derslerde İngilizce olması nedeniyle, öğrencilerin bu derslere kayıtlanabilmesi için aynı zamanda İngilizce Dil Yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN
Adaylar, BEÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler BEÜ.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Biyologlarin Çalisma Alanlari:
* Saglik hizmetleri veren kurum ve kuruluslarda her türlü tibbi analizlerin yapilmasinda, tibbi arastirma ve destek ünitelerinde,
* Çevre koruma-kontrol, Ekolojik planlama ile ilgili alanlarda,
* Biyoteknolojik çalisma yapan kurum ve kuruluslarda her türlü üretim faaliyetlerinde,
* Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili arastirma ve üretim faaliyetlerinde,
* Milli Park kurulusu ve Yaban Hayati Yöneticiligi alanlarinda,
* Biyoloji egitim-ögretimi faaliyetleri ve Biyoloji programlarinin gelistirilmesinde,
* ÇED (Çevresel Etki Degerlendirmesi) Raporlarinin hazirlanmasinda,
* Tarim ve Ormancilik alanlarinda temel bilimci olarak,
* Gida Kontrol laboratuarlarinda,
* Aritma tesislerinde,
* Biyolojik Ürünlerle ilgili standartlarin belirlenmesinde,
* Kriminoloji laboratuarlarinda ve Adli Tipta,
* Gümrüklerde ülkeye sokulmasi ve çikarilmasi yasak canli materyallerin denetlenmesinde görevli Gümrük Biyologu olarak,
* Biyomedikal çalisma alanlarinda,
* Ilaç ve ilaç hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kalite kontrolünde,
* Vektör canlilarin kontrol çalismalarinda,
* Nükleer tesislerde çalisir.
Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler,
uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav
başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir.

Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayı Puanı

Pekiyi AA 4.00 94-100
İyi-Pekiyi BA 3.50 87-94
İyi BB 3.00 80-86
Orta-İyi CB 2.50 73-79
Orta CC 2.00 65-72
Zayıf-Orta DC 1.50 58-64
Zayıf DD 1.00 50-57
Bşarısız-Zayıf FD 0.50 45-49
Başarısız FF 0.00 0-44
Geçer YT - -
Kalır YZ - -
Muaf MU - -
Mazeretli MZ - -
Devamsız DZ 0.00 -
Sınava girmedi GR 0.99 -https://obs.beun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=665